เมื่องชื่อ [Ex]CruXiating (138|29)

ชื่อ Kaywinanaz ครับ เผ่าทูทั่นส์ สายตี

โปรดพิจารณาด้วยครับ

ขอบคุณครับ