รับสมัครสมาชิกเข้ากิลด์
เอาพิกัดเฉพาะ (-,+) นะครับ
ขอคนจริงใจ
ตอนนี้ pop เท่าไหร่ก็ได้
active บ่อยๆ
แล้วก็ไม่เป็นเมืองฟาร์มนะครับ