1.ชื่อ
2.ชื่อหมู่บ้าน
3.พิกัด
4.ประชากร
5.Active ไม่บ่อยไม่เป็นไรแต่ให้บอกเหตุผลด้วย

ชื่อ KWANGKK
ชื่อหมู่บ้าน HALEM
พิกัต -265/14
ประชากร 254