1. หมู่บ้าน destinie

2. ชื่อ destinie

3. พิกัด (-222|-150)

4. ประชากร 56

ฝากด้วย นะ ครับ ^^"