มีไม้เดิมอยู่แล้ว 3 ไม่ เอาไม้ใหม่ไปอีก 2 ไม้ เรียงไม้เป็นเลขโรมัน VIII ก็จะหมายถึง 8 พอดี ใช้ไม้แค่ 5 อัน

ID: Mr.Smiley
Server : http://ts4.travian.asia