เข้ากิลด์ด้วยคน

id : Bubu

พิกัด 74 / -98

เผ่า โรมัน