ช่วงเวลาออน : 18:00-06:00 ช่วงอื่นๆ ออนบ้างเป็นบ้างครั้ง(มือถือ)
ลำดับ: ยังไม่แน่ชัด
เผ่า: โรมันส์
พันธมิตร: -
หมู่บ้าน 1
ประชากร: เพิ่มขึ้นเรื่อย
เพศ: ชาย
ที่อยู่: เชียงใหม่...