หมู่บ้าน All Best
ผู้เล่น IIOUIISJ
พิกัด (38|-21)
ในเกมส์ให้หาพันธมิตร จะสร้างเองก็ไม่ได้สักที เพราะโดนปล้นทั้งวัน ไม่มีทรัพยากร
หาสมัครเป็นพันธมิตรดีกว่า