ชื่อเมือง Heaven Knight
พิกัด 106 -13
pop 119

กอล คับ^^