รับสมัครพันธมิตร พิกัด [ + l + ] ขอแค่

1. ชื่อ
2. ชื่อหมู่บ้าน
3. พิกัด
4. ประชากร
5. เวลาเล่น ไม่บ่อยไม่เป็นไรแต่บอกเหตุพอ เรื่องเรียน,เรื่องงาน,ครอบครัวสำคัญกว่า อะไรก็ได้

...