ขอเข้าร่วมพันธมิตรด้วยครับ ชื่อ Icuesung ชื่อเมือง Icuesung Ville พิกัด -2/80