ช่วยรับผมเข้ากิลด้วยคนนะครับอยากมีเพื่อนเล่นเกมครับ