ชื่อ GinG_

หมู่บ้าน Saint Eritrea

เผ่า โรมัน

พิกัด -298/-84

ประชากร 33