-ชื่อไอดี : TaTiAus
-ชื่อคุณ : โน๊ต
-พิกัด : -173l-61
-สายการเล่น : ตี
-เติมทองไหม : เติม
-จำนวนประชากร : 46
-จำนวนทหาร : 9
-เวลาการเล่นต่อวันโดยประมาณ : ตลอดเวลา
-ช่วงเวลาแอคทีฟ : ตลอดเวลา...