1. ชื่อ: dekkaset
2. ชื่อหมู่บ้าน: dekkaset
3. พิกัด: (244 l 3)
4. ประชากร: 121

เล่นเป็นบางวันนะคับ เพราะติดเรียนกับต้องช่วยที่บ้านทำงานด้วยคับ

แต่ถ้าวันไหนว่างก็จะนั่งเล่นวันนึงวันละ2-3ครั้ง