1.เจ้าของ: Nu_NING naka
2. ชื่อหมู่บ้าน Nu_ning
3. พิกัด (127|207)
4.ประชากร: 68

เล่นทุกวันค่ะ ...นอกจาก จะไปต่างประเทศ เล่นวันล่ะหลายครั้งนะ ...เล่นผ่าน บีบี ขอบคุงคะ