พันธมิตร s2 เปิดแล้วในโซน 4
ยินดีต้อนรับผู้รักสงบทุกท่านเข้าพันธมิตร
ถ้าท่านรักสงบและอยู่โซน +/+ ขอเชิญ
ส่ง ชื่อ และ พิกัด มาได้ครับ