ฟังก์ชั่นใหม่ที่จะเข้ามา

1.BBCode สามารถใช้ใน IGMs ได้แล้ว

2.สามารถแชร์รายงานให้ผู้เล่นคนอื่นในเซิฟได้แล้ว โดยไม่ต้องผ่านเวปฝากรายงาน

ตอนนี้ลิงค์รายงานจะเป็นแบบนี้ s1.travian.asia/berichte.php?id=1234567*
พอทำการอัพเดทแล้ว ลิงค์จะเป็นแบบนี้ s1.travian.asia/berichte.php?id=1234567*|21abc5d6*

Code หลัง | จะได้มาจากรายงานตัวเองเท่านั้น ถ้าอยากให้ใครเห็นรีพอร์ตเต็มๆก็สามารถก๊อปลิงค์ทั้ง หมดไปให้ได้เลย

3.Sitters จะสามารถตั้งค่าสิทธิต่างๆได้แล้ว !!!สิทธิต่างๆที่สามารถตั้งค่าให้ Sitters
ส่งปล้น - ผู้ช่วยดูแลจะสามารถส่งปล้น ได้หรือไม่
ส่งเรนหรือกองกำลังเสริม - ผู้ช่วยดูแลจะสามารถส่งเรนหรือกองกำลังเสริม ได้หรือไม่
ส่งทรัพยากร - ผู้ช่วยดูแลจะสามารถส่งทรัพยากรไปให้คนอื่น ได้หรือไม่
ซื้อและใช้ทอง - ผู้ช่วยดูแลจะสามารถซื้อและใช้ทอง ได้หรือไม่

โปรดพิจารณาให้ดี ถ้าจะให้ผู้ช่วยดูแลสามารถใช้ทองได้ ทางทีมงานจะไม่รับผิดชอบใดๆ ถ้าผู้ช่วยดูแลใช้ทองแบบบ้าคลั่ง นำทองทั้งหมดของคุณซื้อการเพิ่มผลผลิต +25% 100000 วัน หรืออย่างอื่นทำนองนี้

ด้วยความเคารพ
Rafa__Diego

The features to be implemented are

1. BBCode will get usable in IGMs.

2. Sharing of battle reports with players from the same server

Currently the link looks like this: s6.travian.com/berichte.php?id=29483571*

The new link will look like the following: s6.travian.com/berichte.php?id=29483571*|28ae85a6*

The "code" after the | you get only for own reports, with that you can watch the complete report. So you can give out the complete report with the whole link to everyone you like.

3. Sitter right settings are here!
Please take a look at the attached image for visualization.

For those who cannot see the image, the following can now be set:
send raids - yes/no - that sitter is able to send raids or not.
send reinforcements - yes/no - that sitter is able to send reinforcements or not.
send resources to other players - yes/no - sitter is able to... (guess what?) Send resources to other players or not! (o rly? ya rly!)
buy and spend gold - yes/no - sitter is able to use and buy gold to the account in the same way account owner can.

Please take good care if you grant your sitter the right to spend your gold. There will be no compensations from us, if your sitter goes mental and spends all your gold to get 100000 days to +25% boost to Iron production or something comparable.


Good luck and have fun!

Regards,
Phanttis