ชื่อเล่น- วุฒิ
อายุ-?
ประสบการณ์-หลายเซิร์ฟครับ
พิกัด-(59, -18)
ชื่อในเกม-wood007
ชื่อหมู่บ้าน-SIMSITY
เผ่า-กอลส์