สวัสดีครับ
จากที่ผ่านๆ มาหลายต่อหลาย Serv ผลปรากฏ ว่า การใช้วาจารุนแรงมากกว่าการเล่นเกมส์
ดังนั้น หากจะมี นโยบายหรือ ผิดใจกัน ขอให้ใช้วาจาที่สุภาพ นะครับ

หากใครกระทำการใดที่มองแล้ว รุนแรง หรือ เป็นเรื่องที่ทำให้ สภาวะจิตใจของผู้อ่านไม่ดี หรือ ทำให้คนเกิดอคติที่ผิดไปจากเกมส์นั้น
ผมขอ ถือสิทธิ์ในการ กระทำการใดๆ กับข้อความหรือ ตัวบุคคลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้านะครับ

ขอบคุณ