ขอให้อ่านลายละเอียดให้เข้าใจก่อนสมัครนะคะ
ถ้าสามารถทำได้และคิดว่าจะพัฒนาตัวเองขึ้นได้เรื่อยๆ post เลยคะ

คุณสมบัติ
สายบุก ทุทั่น
- ทหาร *2pop
- ปล้น 50k/week [ขั้นต่ำ]
- ไม่เป็นเมืองฟาร์ม และสามารถดูแลตนเองได้ในระดับนึง
- สามารถให้ความร่วมมือ และช่วยเหลือเพื่อนๆและสมาชิกในกิล และสหภาพได้
- ไม่ทับพื้นที่สายบุก ใน14*14 [ถ้าแอคทีฟมากจะพิจารณาเป็นพิเศษ]
- เหตุผลที่อยากเข้าร่วม

สายบุกกอล์ลโรมัน
- ทหาร *1pop
- ปล้น 30k/week [ขั้นต่ำ]
- ไม่เป็นเมืองฟาร์ม และสามารถดูแลตนเองได้ในระดับนึง
- สามารถให้ความร่วมมือ และช่วยเหลือเพื่อนๆและสมาชิกในกิล และสหภาพได้
- ไม่ทับพื้นที่สายบุก ใน21*21 [ถ้าแอคทีฟมากจะพิจารณาเป็นพิเศษ]
- เหตุผลที่อยากเข้าร่วม

สายเรน รับเฉพาะกอล์ล,โรมัน
-ทหาร *1pop หรือเราจะดูจาก pop และดูความพัฒนา [sit ตรวจ]
- ไม่เป็นเมืองฟาร์ม และสามารถดูแลตนเองได้ในระดับนึง
- สามารถให้ความร่วมมือ และช่วยเหลือเพื่อนๆและสมาชิกในกิล และสหภาพได้
- อยู่ในพื้นที่สายบุก ใน7*7/13*13 [จะพิจารณาเป็นพิเศษ]
- เหตุผลที่อยากเข้าร่วม


ถ้าคิดว่าทำได้ ลงชื่อไว้ค่ะ

pop ขั้นต่ำในการสมัคร 200+ ค่ะ

Update 16/9/10

ข้อมูลการสมัครให้โพสไว้ ทางกิลมีการตรวจสอบและคัดเลือกทุกวันคะ
ขอให้กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนเพื่อง่ายต่อการติดต่อ กลับ และเพื่อสิทของคุณเอง

http://s8.travian.asia/allianz.php?s=2&aid=113&tid=2154

เราต้องการคนที่เล่นจริง!! Active เยอะ!! และทำตาม MM. อย่างเคร่งครัด!! น๊ะค๊ะ ^.^