หาทูทั่นแอ็คทีฟดี
และวิงเรน1วิงครับๆๆด่วนๆ

กิลเล็กๆน่ารัก