HR™

รับทุกคนทุกเผ่าที่ไม่เป็นเมืองฟาร์มของใคร ขอแค่คุณ
Active ทุกวัน ดูแลตัวเองได้ ใช้ถ้อยคำสุภาพ ปฏิบัติตามกฏ

ถ้าสนใจมาอยู่ร่วมกันก็ igm มาได้ หรือโพสไว้นะคะ