ถ้าคุณไม่สามารถเข้าไปเล่นได้ โดยเวลาล็อกอิน ชื่อของคุณจะไม่มีในระบบ นั่นหมายความว่า ไอดีของคุณถูกลบ

ถ้าคุณสามารถล็อกอินเข้าไปได้ แต่ไม่สามารถทำอะไรกับตัวเกมได้ โดยจะมีข้อความปรากฏทุกครั้งว่าให้ติดต่อ Multihunter นั่นหมายความว่า คุณโดนแบน

การที่บั*ชีของคุณถูกลบหรือแบนนั้น สาหตุมาจากการที่คุณละเมิดกฏของทราเวียนไม่ทางใดก็ทา งหนึ่ง ทางเกมมีระบบตรวจสอบที่แน่นอนและแม่นยำ กรุณาเช็คกับกฏก่อนทุกครั้งว่าคุณได้ทำผิดหรือไม่ ซึ่งเหตุผลส่วนให*่จะมีดังต่อไปนี้

- ถือครองมากกว่า 1 ไอดี
- เล่นจากคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันโดยไม่ได้ทำการเซ็ ตไว้ในประวัติ
- มีการส่งทรัพยากรมากกว่ากำหนด

เซิฟเวอร์ไทยได้รับการดูแลและตรวจตราเหมือนเซิฟเวอร์ นอก ทางเราได้ทำงานกับเซิฟอินเตอร์มาเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 8 เดือน เพราะฉะนั้นผู้เล่นทุกคนสามารถแน่ใจได้ว่าคุณจะได้รั บการบริการที่เหมาะสมและเป็นธรรม

ถ้าคุณสงสัยในกฏต่างๆ ไม่เข้าใจว่าทำไมถูกแบนหรือลบไอดี ส่งเมสเซจหา Multihunter ได้ที่ในเกม
คำถามทั่วไปเกี่ยวกับเกม ส่งหาได้ที่ Support ในเกม (พิมคำว่า Support ลงในช่องผู้ส่ง)
ปั*หาอื่นๆติดต่อได้ที่ admin@travian.asia

Kap
Asia Administrator
Travian Team