รับสมัคเข้ากิล พิกัด (- / +) (- / -)

ขอแต่คนแอดทีบ มีประสบการนะครับ

กิล เรา KIP™[KT] - / + ยินดีต้อนรับครับ

คัดลอกไปว่างครับ

http://ts6.travian.asia/allianz.php?s=2&aid=15&fid=81