Guild MoR-NoR+ ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ ทั้งกิลด์เก่ากิลด์ใหม่
"ไม่ต้องการคนเก่งเพราะผมก็ไม่เก่ง แต่ต้องการเพื่อนที่ดีครับ"
++++++++++++++++++++++++++++++++++++

คุณสมบัติ

1.ไม่จำกัด pop
2.ไม่จำกัดเผ่า
3.รับทุกโซนครับ
4.แอคทีฟบ่อยๆครับ

เหลือง,แดง ไม่เตะครับ แต่ขอเหตุผลด้วย

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

แจ้งข้อมูลตามข้อข้างบนเลยครับ

++++++++++++++++++++++++++++++++++++