ชื่อ folkswagan
กอลส์ : pop 69
พิกัด : 153 / 14

ผมชื่อ โฟล์ค คับ