ชื่อหมู่บ้าน KnightGooD
โรมัน 137 | 10
online เช็คเรื่อยๆคับ
POP 170
ลิ้งๆจ่ะ
http://www.travian.asia/?uc=th6_11744