ข้อความตรงนี้เคยตอบไปแล้วครั้งนึงในกระทู้เก่า แต่ไม่ได้ทำการประกาศเอาไว้ ต้องขอโทษด้วยนะคะ

---------------------------
ช่วงเวลานั้นระบบกำลังทำการ back up ข้อมูลทุกอย่างอยู่ค่ะ เพื่อกันเวลาที่มีปั*หาทางเราจะได้สามารถนำข้อมูลตรง นี้มาใช้ไ้ด้ โดยผู้เล่นจะได้ไม่ต้องเริ่มเล่นใหม่หมด

ซึ่งการคำนวนข้อมูลต่างๆในเกมจะค่อนข้างช้า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกอย่างจะถูกคำนวนตามลำดับเหมือน เดิมค่ะ ทหารที่เ้ข้ามาก่อนก้จะเข้ามาถึงก่อน แล้วระบบก้จะค่อยๆคำนวนข้อมูลที่ส่งเข้ามาจากเก่าสุด ไปใหม่สุดค่ะ

---------------------------

เพิ่มเติม:
เพราะฉะนั้นการคำนวนทุกอย่างจะขึ้นเป็น 0? 0? ประมาณนี้ ไม่ได้หมายความว่าระบบไม่ได้รับข้อมูลหรืออะไรนะคะ เพียงแต่ในเวลาขณะนั้น คำสั่งแรกของตัวระบบคือการ back up ข้อมูลทั้งหมดเป็นคำสั่งแรก ซึ่งบั*ชีในแต่ละเิซิฟมีจำนวนมากจึงไปหน่วงการคำนวนใ นส่วนของเกมให้ช้าลง

Kap
Asia Admin