ผม ขน ทีมงานมาลง - - แล้วมาหาพวกเพิ่มนะครับ ยินดีต้อนรับคน ขยัน มีฝีมือ นิสัยดีครับ ลบ ลบ

ชื่อกิลยังไม่ตั้วครับ ใครอยากอยู่ ขอ แค่ Active พอ ฝีมือ หัดกันได้ครับ