ประกาศ

คุณสมบัติ
1.โดนฟาร์มแต่ทหาร ไม่ตายไม่ได้แร่ไป หรือไม่โดนฟาร์ม
2.อยู่ -/+ เท่านั่น
3.ต้องมีซิสทุกคน ทำจัยไม่ได้ก้อไม่ต้องเล่นครับ
4.ฟังผู้บังคับ บัญชาและ ปฏิบัติตามอย่างเคร่งคัด
5.ไม่เข้าใจ ไปอ่านข้อ 1234 ใหม่

ผู้ที่จะสมัคร แจ้งชื่อ id ที่จะใช้เล่น s5 ไว้น่ะครับ