ถ้าพันธมิตรเก็บค่าบำรุงพันธมิตร เป็นทรัพยากร โดยไม่เกินกำลังการผลิตต่อชั่วโมง และเก็บต่อเดือน จะผิดมั้ยครับ