Soi เปิดรับสมัคร คนเข้ากิลล์ครับ

คุณสมบัติ

1.พร้อมจะเกรียนไปด้วยกัน

2.สมัคร id แล้ว ลง ที่ โซน -/+ เลยครับ

3.igm หา ผมที่ id jingjai ถ้าไม่เจอ ก็ แสดงว่าผมไม่ได้เล่น 55555+


กิง

(มาป่วน)