ที่ตั้งอยู่โซน NW(-74/77) เผ่ากอลล์ หมู่บ้าน Pumpkin King รบกวนด้วยคร้าบ