ในกรณีที่คุณไม่สามารถเข้าไปในบั*ชีของคุณได้

1. ไอดีของคุณถูกสร้างมาก่อนวันที่ 25 กุมภาพันธ์ หลังจากนั้นระบบได้ทำการ restart ใหม่ เพราะฉะนั้นไอดีเก่าทุกไอดีจะถูกลบนะคะ รบกวนลงทะเบียนใหม่ค่ะ

2. คุณมีไอดีมากกว่า 1 ไอดีในเซิฟเวอร์เดียวกัน Multihunter จะตัดสินใจว่าจะลบทั้งหมดหรือเหลือไอดีให้คุณ 1 อัน ขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี หรือถ้าคุณทำผิดกฏ คุณก้อาจจะถูกลบได้เหมือนกัน

3. คุณไม่ได้เล่นเป็นเวลานาน ระบบจะทำการลบไอดีของคุณออกอย่างอัตโนมัติ

รบกวนเช็คให้แน่ใจก่อนนะคะแต่ถ้าคนไหนแน่ใจว่าไม่มีข ้อไหนตรงกับคุณ สามารถส่งอีเมลมาได้ที่ admin@travian.asia

Kap
Asia Administrator
Travian Team