Hello / สวัสดีค่ะ

จากที่ผ่านๆ มาหลายต่อหลาย Server ผลปรากฏว่า การใช้วาจารุนแรงมากกว่าการเล่นเกมส์
ดังนั้น หากจะมี นโยบายหรือ ผิดใจกัน ขอให้ใช้วาจาที่สุภาพ นะค่ะ

หากใครกระทำการใดๆ ที่มองแล้ว รุนแรง หรือ เป็นเรื่องที่ทำให้ สภาวะจิตใจของผู้อ่านไม่ดี หรือ ทำให้คนเกิดอคติที่ผิดไปจากเกมส์นั้น
ทีมงานขอ ถือสิทธิ์ในการกระทำการใดๆ กับข้อความ หรือ ตัวบุคคลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้านะค่ะ บัญชีถูกแบน รบกวนอ่านกฎ เพราะนั่นหมายความถึงคุณได้ละเมิดกฎของ Fourm ไม่ข้อใดข้อหนึ่ง ซึ่งทางทีมงานจะทำการ " ลบกระทู้ " หรือ " แบนบัญชี " อัตโนมัิติโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าในกรณีที่คุณละเมิ ดกฎของ Forum

อ้างอิงกฎ Forum จาก : http://forum.travian.asia/announcement.php?f=49

ถ้าต้องการปลดแบนให้เร็วที่สุด ทางทีมงานขอแนะนำว่าให้ผู้เล่นศึกษากฏของ Forum ให้เรียบร้อย แล้วทำการตรวจสอบว่าตนเองได้ละเมิดกฎข้อไหนบ้าง และ สารภาพหรือให้คำอธิบายมาอย่างละเอียดยัง ทีมงาน เท่านั้น

ซึ่งในการส่งข้อความให้พึงระวังคำแนะนำต่อไปนี้ :

* มักมีเหตุผลในการแบนเสมอพยายามหาเหตุผลที่เป็นไปได้ใ นการแบน และบอก ความจริงแก่ ทีมงาน
* ทีมงาน สามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีจำนวนมากได้ด้วย IP ยึดความเป็น จริง และ อย่าหาข้อแก้ตัวเพื่อตัดสินการละเมิดกฎของคุณ
* การให้ความร่วมมือ และ มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้อาจช่วยลดการลงโทษได้
* หาก ทีมงาน ไม่ได้ตอบกลับทันทีแสดงว่าเขาอาจไม่ได้ออนไลน์ การส่งข้อความซ้ำ หลายๆครั้งไม่ได้ทำให้แก้ปัญหาได้เร็วขึ้น โดยเฉพาะเมื่อเขายังไม่ได้อ่านข้อความแรกเลย ด้วยซ้ำ
* หากคุณถูกแบนบัญชี หรือ ถูกลบกระทู้ใน Fourm โดยไม่เป็นธรรม ให้ควบคุมอารมณ์ และ สุภาพเข้าไว้เมื่อพูดคุย กับ ทีมงาน และ บอกความคิดเห็นของคุณให้เขารู้ขอบคุณ

Ferrero