ชื่อกระทู้: Travian: Legends Changelog & Bugfix

 1. #11
  Community Manager Kap's Avatar
  วันที่สมัคร
  Feb 2009
  ข้อความ
  255

  Default

  Game release Legends (Vanilla) Sabertooth-59.1 #2324
  Features:
  - Hero item: water bucket: water bucket tooltip now shows the cooldown of the item after a bucket was used.
  - IGM: The information popup that your IGM is not sent because it contains blacklisted words, is now shown in the IGM editing page, so you don't need to write the whole IGM again and you can just change it.
  - Map: Flag limit raised from 20 to 100.
  Bugfixes:
  - Marketplace: Trade routes: Merchants run at a wrong time. Another try to fix this problem.
  - Confederacy: Artifacts: Trade Routes are not deleted after confederacy relationship ended. Fixed.
  - Oasis: Loyalty: Abandoned oasis keep old loyality values after conquering. Fixed.
  - Tutorial: Skip tutorial: "Unknown id" popup appears after registering. Fixed.
  - Tutorial: Hints get automatically disabled. Fixed.
  - Tutorial: Red circles around hints disappear after closing tutorial popup. Fixed.
  - Quest: Hero adventure: Wrong order of adventure quests. Fixed.
  - Reports: Archive: Deleting report does not work properly under certain circumstances. Fixed.
  - Reports: performance issue when opening report page. Fixed.

  - ไอเทมฮีโร่: ถังน้ำจะแสดงเวลานับถอยหลังเวลาที่จะใช้ได้ใหม่อีกคร ั้ง
  - จดหมายในเกม: ในกรณีที่ผู้เล่นส่งจดหมายที่มีข้อความที่ไม่ได้รับอ นุญาต หลังจากมีข้อความเตือนจากระบบแจ้งขึ้นมา ผู้เล่นจะสามารถแก้ไขข้อความเดิมที่ต้องการส่งต่อโดย ไม่ต้องพิมพ์ใหม่ตั้งแต่แรก
  - แผนที่: จำนวนธงเพิ่มขึ้นจาก 20 เป็น 100

  บั๊กที่แก้ไข:
  - ตลาดสินค้า: พ่อค้าในเส้นทางการค้าเดินทางผิดจากเวลาที่ได้ตั้งไว ้
  - สหภาพ: เส้นทางการค้าไม่ถูกลบหลังจากยกเลิกสหภาพ
  - โอเอซิส: โอเอซิสที่ไม่มีคนครอบครองให้ค่าความจงรักภักดีเหมือ นเดิมก่อนที่จะโดนยึด
  - ระบบช่วยสอน: ข้อความแจ้ง "ไม่มีไอดี" ขึ้นหลังจากที่ได้กดข้ามระบบช่วยเหลือ
  - ระบบช่วยสอน: ตัวช่วยถูกปิดใช้งานอัตโนมัติ
  - ระบบช่วยสอน: วงกลมสีแดงรอบตัวช่วยเหลือไม่แสดงหลังจากปิดระบบช่วย เหลือ
  - ภารกิจ: ภารกิจเรียงลำดับผิดพลาด
  - รายงาน: รายงานที่ถูกลบในกล่องจดหมายสำคัญแสดงผลผิดพลาดในบาง ครั้ง
  - รายงาน: เมื่อกดเปิดรายงานมีการแสดงผลที่ผิดพลาด

 2. #12
  Community Manager Kap's Avatar
  วันที่สมัคร
  Feb 2009
  ข้อความ
  255

  Default

  Game Legends Mammoth-24 #2351 (scheduled date: 7-8/10/2015)

  Vanilla Features
  - TRAIVBXXIV-1886 Reports: Archive: Clickable envelope icon duplication issue. Fixed by feature change. Archived reports can only be deleted from now on. They can't be moved back to the inbox.
  - TRAIVBXXIV-1882 Reports: Displayed amount of reports limited to 50000 so that player does not wait on slow pages.
  - TRAIVBXXIV-1599 Farm list: When opening the farm list page then instead of opening all farm lists of the currently active village (old behaviour) now only the first farm list of the current village is opened. If you open another farm list, then currently open farm lists close automatically.
  - TRAIVBXXIV-1903 Player deletion: optimized inactive player deletion to increase performance.
  - TRAIVBXXIV-1942 Overhauled account deletion enabled.


  Vanilla Bugfixes
  - TRAIVBXXIV-1613 Player Profile: Change Name: Wrong popup text when no password is entered. Fixed.
  - TRAIVBXXIV-1832 Rally Point: If you change number of entries per page, it does not apply if you enable a filter. Fixed.
  - TRAIVBXXIV-1453 Quest: Reward: Amount of ointments shown twice. Fixed.
  - TRAIVBXXIV-1744 Quest: Build an embassy: can not be finished without page refresh. Fixed.
  - TRAIVBXXIV-1066 Multilingual: Player invites player doesn't work between different game worlds with same main page. Gold is not given. Fixed. (there are still 2 other bugs about similar problems: TRAIVBXXIV-1430 no link is created, TRAIVBXXIV-1919 data are not updated)
  - TRAIVBXXIV-1806 Main Building: Demolish completely button is not centered in popup. Fixed.
  - TRAIVBXXIV-1909 Hero: Adventures: Hero stuck on adventures. Another reason found and fixed.
  - TRAIVBXXIV-1831 Reports: Hero: Reinforcing a village with only the hero causes report to show wrong duration. Fixed.
  - TRAIVBXXIV-1861 Embassy: Missing error message when joining an alliance that has no free member slot. Fixed.
  - TRAIVBXXIV-1897 Natars: WW drops suddenly from level X to 0. Fixed.
  - TRAIVBXXIV-1937 Production details: Crop Balance: 'Population and construction orders' value does not include construction orders amount. Fixed.
  - TRAIVBXXIV-1893 Reports: Reports marked as archived are not copied correctly. Fixed.

  ฟังก์ชั่น
  - รายงาน: กล่องข้อความสำคัญ จะสามารถลบรายงานได้อย่างเดียว ไม่สามารถย้ายกลับไปกล่องรายงานได้
  - รายงาน: จำนวนรายงานจำกัดอยู่ที่ 50000 รายงานเพื่อป้องกันไม่ให้การรายงานผลต่อผู้เล่นช้าเก ินไป
  - รายการเมืองปล้น: เมื่อเปิดดูรายการเมืองปล้น ระบบใหม่จะสามารถเปิดดูได้ทีละอัน เมื่อเปิดดูรายการเมืองปล้นอันอื่น รายการเมืองปล้นเดิมที่เปิดไว้จะถูกซ่อนอัตโนมัติต่า งจากเมื่อก่อนที่ยังคงเปิดไว้อยู่
  - ผู้เล่นลบบัญชี: ปรับระบบการลบบัญชีอัตโนมัติของผู้เล่นที่ไม่มีความเ คลื่อนไหวให้ทำงานได้ดียิ่งขึ้น
  - ปรับปรุงระบบการลบบัญชี

  รายละเอียดการแก้บั๊ก
  - ประวัติผู้เล่น: ข้อความที่ขึ้นมาเมื่อเปลี่ยนประวัติผิดพลาด
  - จุดระดมพล: ถ้าคุณเปลี่ยนจำนวนที่แสดงผลต่อ 1 หน้า มันจะไม่ส่งผลถ้าผู้เล่นตั้งค่ากรองรายงานเอาไว้
  - ภารกิจ: จำนวนของขี้ผึ้งแสดงค่า 2 ครั้ง
  - ภารกิจ: การสร้างสถานทูตจะไม่สามารถสร้างเสร็จได้จนกว่าจะโหล ดหน้าใหม่อีกครั้ง
  - การเชิญผู้เล่น: การเชิญผู้เล่นไม่สามารถใช้งานได้ระหว่างเวิล์ดที่ใช ้หน้าหลักเดียวกัน ผู้เล่นจะไม่ได้รับทอง
  - อาคารหลัก: ปุ่มทำลายสิ่งก่อสร้างไม่อยู่ตรงกลางบนข้อความที่เด้ งขึ้นมา
  - ฮีโร่: ฮีโร่ติดอยู่ระหว่างการผจญภัย
  - รายงาน: การส่งฮีโร่ไปเป็นกำลังเสริมแค่หน่วยเดียวทำให้รายงา นแสดงระยะเวลาผิดพลาด
  - สถานทูต: ข้อความขาดหายเมื่อเข้าร่วมพันธมิตรที่ไม่มีช่องว่าง สำหรับสมาชิกใหม่
  - นาทาร์: ระดับของ WW ลดลงอย่างกระทันหันจาก X to 0
  - รายละเอียดการผลิต: ค่าอัตราการผลิตธัญพืชที่คำนวนจากประชากรและสิ่งก่อส ร้างแสดงผลไม่ตรงโดยไม่รวมจำนวนจากสิ่งก่อสร้าง
  - รายงาน: รายงานที่ถูกเลือกให้อยู่ในเอกสารสำคัญนั้นคัดลอกมาไ ม่ถูกต้อง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2 หน้า แรกแรก 12

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  
 • BB code is ใช้ได้
 • Smilies are ใช้ได้
 • [IMG] code is ใช้ได้
 • [VIDEO] code is ใช้ได้
 • HTML code is งดใช้