สำหรับผู้เล่นที่ต้องการเปลี่ยนแปลงชื่อบัญชี

สำหรับผุ้เล่นที่ต้องการเปลี่ยนแปลงชื่อบัญชี สามารถเปลี่ยนแปลงได้ฟรี ซึ่งจะยังคงไม่มีบทลงโทษนั้น ประชากรของเมืองผู้เล่นนั้นจะต้องไม่เกิน 100 (POP 100) สามารถแจ้งความประสงค์ไปยัง Multihunter ยังเซิพที่คุณได้ทำการเล่นได้แล้วจะไม่มีบทลงโทษใดๆ สำหรับ ประชากรไม่เกิน 100 ส่วนผู้เล่นที่มีประชากรมากกว่า 100 หากทีมงาน Multihunter ตรวจสอบพบภายหลัง ผู้เล่นจะมีความผิดในกฎข้อที่ 6 ตามกฎน่ะค่ะ

เพิ่มเติม *** สำหรับผู้เล่น ที่ต้องการจะเปลี่ยนชื่อในตอน หลังจาก ประชากร เกิน 100 ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้น่ะค่ะ ทีมงานจะเปลี่่ยนแปลงชื่อพร้อมทั้งพร้อมทั้งบทลงโทษใ นกรณ๊ที่ ชื่อบัญชีของผู้เล่นไม่เหมาะสมเท่านั้น ส่วนใครประชากรไม่เกิน 100 สามารถแจ้งเรื่องไปยัง Multihunter เปลี่ยนได้ทันที


http://www.travian.asia/spielregeln.php


All the best,
Forum.asia :: Travian