เรียนผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบระบบเกม รบกวนกรุณาอธิบาย "ว่าทำไมเข้าเล่นเกมในเซิฟ1ไม่ได้" ด้วยครับ