สวัสดีครับทุกท่าน

_____สำหรับสงครามกิลในวันนี้ เริ่มมีการก่อตัวขึ้นทีละน้อยและอนาคตจะเริ่มหนักขึ้ นเรื่อย ๆ ดังนั้นสำหรับผู้ที่ยังไม่มีกิลสังกัด
จะเป็นเป้าหมายในการที่จะถูกเมืองใหญ่ๆฟาร์มได้อย่าง ไม่ต้องสงสัย

_____และในวันนี้ Zone (+,-)เมืองแถวชายแดน ติดกับZone (+,+) ชื่อกิล Solid Team ตัวแทนในนามของ Crazy
ได้มีความต้องการเปิดรับสมัครผู้เล่นที่ยังไม่มีกิลส ังกัดและอยู่ใน่ชวงพิกัดเริ่มต้นใกล้เคียงกับกิล เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกิล

_____ทางกิลมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้อ งการสมัครเข้ากิล ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อเข้ากิลได้ที่ พสุธา พิกัด 97|-25
สุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้อ่านมาจนจบและหวังว่ าท่านจะมีความสนใจที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งของเรา

ด้วยความนับถือ
ขอบคุณครับ