สำหรับ ผู้เล่นที่ถือ "สิ่งประดืษฐ์" โดนแบนในเกมส์ แล้วไม่ยอมมาตามเรื่องทีมงานจะนับเวลาตั้งแต่โดนระบบ แบน ภายใน 7 วันเท่านั้นนะครับ สิ่งประดิษฐ์รวมทั้งเมืองที่คุณได้ถือ อยู่จะหายไปจากระบบทันทีครับ เพราะสิ่งประดิษฐ์ทุกชิ้นในระบบ ไม่ใช่ของใครเพียงคนเดียวนะครับ ทุกคนสามารถเป็นเจ้าของได้ แต่ไม่มีสิทธิ์ที่จะแช่แข็ง สิ่งประดิษฐ์เพราะผลของการแบนดังกล่าว

ส่วนบท ลงโทษ ที่มาขอตามเรื่องหลังจากทีมงาน ลบ สิ่งประดิษฐ์ รวมทั้งเมืองที่ถือไปแล้วทีมงานจะไม่มีการ กู้ เมืองที่ทีมงานที่ได้ทำการ ลบ ออกจากระบบไปนะครับ ทีมงานจะทำการ กู้ เฉพาะสิ่งดิษฐ์ที่ถูกลบ แล้วจะทำการปล่อยให้ผู้เล่น แย่งชิงกันตามปรกติและในส่วนพิกัดที่จะทำการปล่อยลงม าใหม่ จะไม่ใช่พิกัดเกิดเดิมนะครับ ระบบจะทำการ Random พิกัดเกิดให้ใหม่ ส่วนบทลงโทษ จะไม่นับรวม เมืองที่ทีมงาน ลบ ออกไปทีมงานจะคิดเหม่ารวมบทลงโทษของผลรวมประชากร ทั้งหมดจากที่เหลือจาก การลบเมืองดังกล่าวออกไป

ตัวอย่าง เช่น ผู้เล่นที่ถือสิ่งประดิษฐ์อยู่ในเมืองหลวง แล้วได้จงใจแช่แข็งสิ่งประดิษฐ์เพราะติดแบน เมืองหลวงคุณที่ได้ทำการถือ สิ่งประดิษฐ์ จะหายไปจากระบบทันทีแล้วทีมงานจะไม่มีการ กู้ เมืองหลวงที่ถูกลบให้นะครับ เพราะทีมงานถือว่าให้เวลาคุณตามเรื่องมาหลายวันแล้วค รับ สำหรับผู้เล่น ที่เห็นสิ่งประดิษฐ์ของผู้เล่นท่านไหน ติดแบน นานเกินความจำเป็นสามารถแจ้ง เพื่อให้ทีมงาน Multihunter ลบ เมืองที่ถือดังกล่าวได้ทันทีครับ โดยไม่มีข้อแม้ใดๆ

ขอบคุณครับ