บทลงโทษสำหรับข้อหาการใช้โปรแกรมจากนอกเกมส์

1. หากมีประชากรไม่ถึง 5,000 ลบกองกำลังทิ้งสถานเดียวไม่มีการต่อรองใดๆ ทั้งสิ้น
***หลังจากปลดล๊อกทีมงานจะมีการ ล้างโกดัง 100% รวมถึง ยุ้งฉาง 50%

2. บทลงโทษสำหรับการยอมรับว่าใช้โปรแกรมจากนอกเกมส์

2.1. หากประชากรเกิน 5,000 ทีมงานคิดลดประชากร 25% สำหรับทีมงานจับได้ด้วยตนเอง
2.2. หากประชากรเกิน 5,000 ทีมงานคิดลดประชากร 33% สำหรับถูกระบบ Bot detection ของทีมงานจับได้
2.3. ทีมงานจะคิดบทลงโทษเพิ่มเป็น 2 เท่าจากการจับได้ครั้งแรกเสมอ สำหรับทีมงานจับได้ด้วยตนเองรวมถึงโปรแกรม Bot detection ที่จับผู้เล่นได้
2.4. ติดโทษแบนข้อหานี้ 3 ครั้งทีมงานไม่มีการคืนบัญชีให้

เช่น ครั้งแรกถูกลดประชากร 25% หากมีการโดนแบนเกิดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ทีมงานคิด 50% โดยไม่มีข้อแม้หรือการต่อรองใดๆ ทั้งสิ้น

***หลังจากปลดล๊อกทีมงานจะมีการ ล้างโกดัง 100% รวมถึง ยุ้งฉาง 50%

3. บทลงโทษสำหรับการยอมรับว่า ไม่ได้ใช้ (จนมุมต่อหลักฐานทีมงาน)

3.1. หากประชากรเกิน 5,000 ทีมงานคิดลดประชากร 33-75% สำหรับทีมงานจับได้ด้วยตนเองบทลงโทษจะสูง หรือต่ำอยู่ที่ดุลพินิจของทีมงานดูแลที่เกี่ยวข้อง (อาจจะมีการลบกองกำลังทั้งหมดทิ้ง หากไม่ได้รับความร่วมมือที่ดี)
3.2. หากประชากรเกิน 5,000 ทีมงานจะคิดบทลงโทษเพิ่มเป็น 2 เท่าจากการจับได้ครั้งแรกเสมอ สำหรับทีมงานจับได้ด้วยตนเองรวมถึง โปรแกรม Bot detection จับผู้เล่นได้
3.3. ติดโทษแบนข้อหานี้ 3 ครั้งติดต่อกันทีมงานไม่มีการคืนบัญชีให้

เช่น ครั้งแรกถูกลดประชากร 25% หากมีการโดนแบนเกิดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ทีมงานคิด 50% โดยไม่มีข้อแม้หรือการต่อรองใดๆ ทั้งสิ้น

***หลังจากปลดล๊อกทีมงานจะมีการ ล้างโกดัง 100% รวมถึง ยุ้งฉาง 50%

----------------------------------
1.บทลงโทษคิดประชารกรโดยรวมทั้งสิ้น
2.ทีมงานจะอนุญาติให้ต่อรองการลดประชากรโดยรวมแทนการ ลดประชากรโดยรวม โดยการ ลบ เมืองเฉพาะแทนได้ แต่เงื่อนไขมี 2 อย่าง คือ ถือสิ่งประดิษฐ์ และ ถือ WW เท่านั้น แต่ประชากรโดยรวมจะต้องมากกว่า บทลงโทษที่คิดเป็น %
3.ฮีโร่ ก็เป็นทหารประเภทนึง ก็ถูกลบทิ้งเช่นกัน
4.ข้อหาการใช้โปรแกรมจากนอกเกมส์ทีมงานจะไม่มีการเปิ ดเผยหลักฐาน ที่มีอยู่ในระบบแก่ผู้เล่น


ขอบคุณ

Ferrero