สวัสดีค่ะ

เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ ทางเกมจึงมีสัญญาพักรบชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม เวลา 00.00 น. ถึงวันที่ 1 มกราคม เวลา 24.00 น. รวมแล้วเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งระหว่างนี้ทหารคุณยังสามารถส่งไปที่หมู่บ้านต่าง ๆได้ แต่จะทำการทักทายกันเฉยๆ ไม่มีการต่อสู้เกิดขึ้น ส่วนการก่อสร้างต่างๆ รวมถึงทรัพยากรในเมืองจะมีอัตราการผลิตปกติ รวมทั้งทหารที่่อยู่ในบ้านจะไม่เสียชีวิตเนื่องจากขา ดข้าวในกรณีที่เมืองนั้นไม่เหลือข้าวอยู่

ทหารจะเริ่มตายเนื่องจากขาดข้าวหลังการพักรบสิ้นสุดล งเป็นเวลา 24 ชั่วโมง

ข้อมูลเพิ่มเติม
-หน่วยสอดแนมสามารถทำงานได้ปกติ
-การผจญภัยสามารถทำได้ตามปกติ แต่ผู้เล่นจะไม่สามารถใช้กรงจับสัตว์
-การตั้งหมู่บ้านในพื้นที่สีเทาจะโดนนาทาร์โจมตีและทำ ลายเมืองตามปกติ


Dear Players,

As most of the people will be away during New Year holiday. Therefore, all servers will have truce from December 31, 00.00 gmt+7 until January 1, 24.00 gmt+7 (2 days). During this time, your troops will not be able to attack other players. They will merely say hello to another. All construction, production will be operated as usual. Also, troops will not be starved.

Troops will starve as usual after the truce has ended for 24 hours.


Additional information:
-Spying other villages is possible
-Adventure is possible, however, cages will not function during the truce time
-Settling villages in the grey zone will results in receiving attacks from Natar as usual.

สวัสดีปีใหม่จากทีมงานทราเวียนไทย
We wish you a happy New Year and Merry Christmas,

Travian Team