เอมพาย เอิร์ธ เป็นเกมส์วางแผนการรบ
สามารถเลือกเล่น ทั้งยุคดึกดำบรรพ์ ยุคกลาง อนาคต ฯลฯ

พัฒนาโดย Stainless Steel Studios
เขียนโดย Sierra Entertainment
ออกแบบโดย Rick Goodman

โหลดเกม EMPIRE EARTH 1 ภาคแรก