ทางทีมงานต้องขอขอบคุณผู้เล่นทุกคนเป็นอย่างมากที่เข ้าร่วมโหวตฟังก์ชั่นที่ต้องการให้มีในทราเวียน ทางเราได้ตรวจสอบความเห็นและนับคะแนนโหวตจากทุกเซิฟเ วอร์ทั่วโลกเรียบร้อยแล้วจึงต้องการแสดงผลคะแนนให้ผู ้เล่นทุกคนทราบ คุณจะเห็นได้จากกราฟด้านล่าสง ทั้งสองฟังก์ชั่นนั้นเป็นสิ่งที่ผู้เล่นอยากได้ในทรา เวียน เพราะฉะนั้นเราจะนำ 2 ฟังก์ชั่นนี้เพิ่มเข้าไปในเกมในอนาคต (แต่จะไม่ใช่ในตอนนี้)แล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป?

ทางเกมจะดูข้อมูลตารางวันที่ของเซิฟเวอร์ที่จะเปิดให ม่ และจะเตรียมประกาศอย่างเป็นทางการถึงวันที่ที่เราจะม ีฟังก์ชั่นทั้ง 2 อย่างนี้ใส่เข้าไป (แต่จะไม่มีผลกับเซิฟเวอร์ที่เปิดใช้งานอยู่แล้ว)
ข้อมูลเพิ่มเติมจะตามมาในเร็วๆนี้ ขอขอบคุณสำหรับทุกคะแนนโหวตอีกครั้ง
ทีมงานทราเวียน