ถึง ชาวชุมชน
คุณอาจจะจำได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้เราได้ประกาศถึงแผน การของเราสำหรับปีนี้ ซึ่งคือการเพิ่มคุณลักษณะ 2 อย่าง จากเกมในเวอร์ชัน RoA บนเซิร์ฟเวอร์ปกติ ไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา เราได้เปิดสำรวจความคิดเห็นซึ่งพวกคุณจำนวนมากได้แสด งความคิดเห็นในหัวข้อนี้ และผลลัพธ์จากทั่วโลกยืนยันว่าต้องการให้เพิ่มโบนัสพ ันธมิตรและการคำนวณคะแนนการป้องกัน ตอนนี้ก็เป็นเวลาที่จะประกาศให้ทราบว่าเราได้กำหนดวั นให้พวกคุณแล้ว!
ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2017 เป็นต้นไปเราจะเพิ่มคุณลักษณะ 2 อย่าง บนเซิร์ฟเวอร์ใหม่ทั้งหมดที่จะเปิดให้บริการตั้งแต่ว ันที่นี้เป็นต้นไป (อย่าตกใจไป: เซิร์ฟเวอร์ที่เปิดให้บริการอยู่แล้วจะไม่ได้รับคุณล ักษณะเหล่านี้)

นี่คือคำอธิบายคร่าวๆ เกี่ยวกับคุณลักษณะใหม่ 2 อย่างที่เพิ่มมาในเกม

โบนัสพันธมิตร
ผู้เล่นสามารถบริจาคทรัพยากรให้กับพันธมิตรเพื่อรับโ บนัส เช่น ได้รับคะแนนวัฒนธรรมมากขึ้น การผลิตทหารเร็วขึ้น โบนัสอาวุธและเกราะ ตลอดจนโบนัสสำหรับความจุของพ่อค้า
จำนวนของทรัพยากรที่ผู้เล่นสามารถบริจาคได้จะถูกจำกั ดและรีเซ็ตเป็นรายวัน ผู้เล่นสามารถใช้ทองเพื่อเพิ่มขนาดการบริจาคเป็น 3 เท่า ในขณะที่ยังคงใช้ทรัพยากรเท่าเดิม ผู้เล่นไม่สามารถเพิ่มจำนวนที่จำกัดรายวันได้ด้วยการ ใช้ทอง

การคำนวณคะแนนการป้องกัน
คะแนนการป้องกันสำหรับผู้ป้องกันที่เก่งที่สุด 10 อันดับแรก โดยปกติจะมอบให้กับเจ้าของหมู่บ้านที่ทำการป้องกัน แม้ว่าหน่วยป้องกันส่วนมากจะมาจากผู้เล่นคนอื่น ๆ สิ่งนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นคะแนนป้องกันจะแบ่งกันระหว่างผู้ป้องกันทั้งห มด โดยอ้างอิงตามกองกำลังทหารที่ส่งไปป้องกัน


ลับอาวุธของคุณให้คมแล้วเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการผ จญภัยครั้งใหม่!
ทีมงานทราเวียน