เรียนผู้เล่นทุกท่าน

We are happy to announce that we have set the official start date for the Travian Tournament 2017 on 12.6.2017.
The host countries will be International English, International Arabic, Turkey, Russian Federation, France and Germany. The International English and Arabic servers are set already, instead the participants of the other groups will be decided with a drawing next week.
เราขอยินดีที่จะประกาศว่าวันเริ่มต้นเซิฟเวอร์ tournament ได้ถูกกำหนดขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วคือวันที่ 12 มิถุนายน 2017สำหรับประเทศที่จะเป็นเจ้าบ้านในปีนี้คือ .com, .ae, turkey, russian, France, และ เยอรมนี สำหรับเซิฟเวอร์ .com นั้นได้กำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว

คอยติดตามเพื่อรับข้อมูลข่าวสารต่อไป
ทีมงานทราเวียน