เรียนผู้เล่นทุกท่าน

นี่เป็นการแจ้งเตือนครั้งสุดท้ายก่อนที่เราจะทำการย้ ายฟอรัมไปยังที่ใหม่ การย้ายฟอรัมจะเริ่มต้นในวันที่ 16 กรกฎาคม เราจะปิดฟอรัมทุกที่ในวันนี้และเราคาดว่าจะสามารถให้ บริการตามปกติได้ใน 31 กรกฎาคม

คุณต้องทำอะไรบ้างก่อนที่ฟอรัมจะปิดตัวลง?

1. ถ้าคุณไม่ได้ล็อกอินเข้าฟอรัมเป็นเวลานาน ให้ล็อกอินเข้าบัญชีของคุณในฟอรัมตอนนี้ บัญชีที่ไม่มีการล็อกอินเข้าเป็นเวลาอย่างน้อย 365 วันจะถูกลบออก คุณไม่จำเป็นต้องโพสข้อความอะไร แค่ล็อกอินเข้ามาก็เพียงพอแล้ว

2. ถ้าคุณมีหลายบัญชีที่อยู่ในแต่ละฟอรัมของแต่ละเซิฟเว อร์ ให้เช็คว่าทุกบัญชีนั้นลงทะเบียนด้วยอีเมลเดียวกัน ถ้าไม่ก็ให้เปลี่ยนอีเมลเพื่อที่เราจะรวมโพสของคุณไว ้ด้วยกันได้ เราไม่สามารถรวมบัญชีให้คุณได้หลังจากที่ฟอรัมเปิดให ้บริการใหม่แล้ว

ขอบคุณผู้เล่นทุกคนที่เข้าใจในการเปลี่ยนแปลงครั้งให ม่นี้ และเราจะพบกันใหม่อีกครั้งบนฟอรัมใหม่

ทีมงานทราเวียน