ชื่อ NakotoNick
เมือง NakotoNick
พิกัด (117,273)
พลเมือง 59
เพิ่งหัดเล่นคับแนะนำด้วยคับ