นโยบายน่ารักจัง
ขอร่วมด้วยคนนะคะ
ชื่อหมู่บ้าน "คนกลาง"
พิกัด 148/205
ประชากร 73